ஆய்வு விவரம் தேடல்
ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடும் சமுதாயத் தாக்கமும். - து. ஜானகி
பல்கலைக்கழக விவரம்
பல்கலைக்கழக பெயர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்
நகரம் மதுரை
மாவட்டம்
அஞ்சல் குறியீட்டு எண்
ஆய்வாளர் விவரம்
ஆய்வாளர் பெயர் து. ஜானகி
நகரம் மதுரை
ஆய்வு விவரம்
தலைப்பு ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடும் சமுதாயத் தாக்கமும்.
வகைமை மக்கள்தகவல் தொடர்பியல்
துணை வகைமை தகவல் தொடர்பியல்
பதிவு நாள் 2005
நெறியாளர் வீ. ரேணுகாதேவி
துணை நெறியாளர் வீ. ரேணுகாதேவி
ஆய்வு விளக்கம்
முன்னுரை:-
ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடும் சமுதாயத் தாக்கமும்’ என்னும் தலைப்பை ஆய்வுப் பொருளாகக் கொண்டுஇவ்வாய்வுஅமைகின்றது.
ஆய்வுக் கருதுகோள்
ஊடகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் தமிழ் மொழியின் மையக் கூறுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அம்மாற்றங்கள் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக அமையுமா? என ஆராய்வது கருதுகோளாக அமைகின்றது. ஒவ்வொரு மொழிக்கும் என்று தனியான பண்பாட்டுக் கூறுகளும், கட்டமைப்பும் உண்டு. அவ்வாறு இருந்தால்தான் அது தனிப்பட்ட மொழி என நிலைநாட்டிக்கொள்ள முடியும். ஆனால் தமிழ்மொழியின் தனித்தன்மையைச் சிதைக்கும் மொழியினை த்தொலைக்காட்சி பயன்படுத்தினால் சமுதாயத்தில் கேடுகளை உண்டாக்குமா,என்பது அடுத்த கருதுகோளாக அமைகின்றது. தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மொழி வேறுபட்டுக் காணப்படுவதால் செய்யுள்மொழி, கவிதைமொழி, பத்திரிகை மொழி என இருப்பது போன்று தொலைக்காட்சிக்கெனத் தனிமொழி ஒன்று உருவாகுமா, என்பதை ஆராய்வது பிறிதொரு கருதுகோளாக அமைகின்றது.
ஆய்வு அணுகுமுறைகள்:-
இவ்வாய்வில் விளக்கமுறை ஆய்வு, ஒப்பீட்டுமுறை ஆய்வு, மதிப்பீட்டு முறை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஆய்வுப் பகுப்பு:-
இவ்வாய்வு முன்னுரை, முடிவுரை உள்ளடக்கி ஆறு இயல்களைக் கொண்டுள்ளது.அவை 1. முன்னுரை 2. நிகழ்ச்சிகளின் வகைப்பாடு 3. மொழிப்பயன்பாடு 3.1 நிகழ்ச்சிகளில் மொழிப்பயன்பாடு 3.2 விளம்பரங்களில் மொழிப்பயன்பாடு 4. பிற மொழிப் பயன்பாடு 4.1 நிகழ்ச்சிகளில் பிறமொழிப் பயன்பாடு 4.2 விளம்பரங்களில் பிறமொழிப் பயன்பாடு 5. சமுதாயத் தாக்கம் 5.நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்படும் சமுதாயத் தாக்கம் 5.2 விளம்பரங்களில் ஏற்படும் சமுதாயத் தாக்கம் 6. முடிவுரை என்பனவாகும்
முடிவுரை:-
ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடு என்னும் ஆய்வு மிகப் பரந்துபட்ட ஒன்றாகும். இன்றைய சூழலில் மக்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் வீட்டுத் தேவைகளில் ஒன்றாக ஊடகங்கள் அமைந்துள்ளன. இவ்ஊடகங்கள் மக்களிடையே பல தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பது பெரும்பான்மையினரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உண்மை. இன்று தொலைக்காட்சி வீட்டிலுள்ளவர்களைத் தனித்தனித் தீவுகளாக்கி வருகின்றன. மக்களிடையே பண்பாட்டுத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாது அவர்கள் பயன்படுத்தும் மொழியமைப்பிலும் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. ஊடகமொழியின் ஒரு பிரிவாக விளம்பர மொழியும் வளர்ந்து வருகின்றது. உரைநடைத் தமிழ், நாடகத்தமிழ் போன்று ஊடகத்தமிழ் என்ற ஒரு வகை நடை உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றது. இது பற்றிய ஆராய்ச்சி இனிவரும் ஆய்வாளர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆய்வுக்களமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
1989 ஆம் ஆண்டு தமிழ்ச் சமூக நாவல்களில் மகளீர் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் - ரூத்பியூலா ஞானவல்லி
கல்லூரி விவரம்
கல்லூரி பெயர் ஸ்ரீ பராசக்தி மகளிர் கல்லூரி.
பல்கலைக்கழக பெயர் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
நகரம் குற்றாலம்
மாவட்டம்
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 627 802
ஆய்வாளர் விவரம்
ஆய்வாளர் பெயர் ரூத்பியூலா ஞானவல்லி
நகரம் குற்றாலம்
ஆய்வு விவரம்
தலைப்பு 1989 ஆம் ஆண்டு தமிழ்ச் சமூக நாவல்களில் மகளீர் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
வகைமை இக்காலஇலக்கியங்கள்
துணை வகைமை நாவல்
பதிவு நாள் 2004
நெறியாளர் க. மீனாகுமாரி
துணை நெறியாளர் க. மீனாகுமாரி
ஆய்வு விளக்கம்
முன்னுரை:-
நாவல்கள் சமுதாயத்தின் சூழலையும் மக்கள் வாழ்க்கையினையும் சித்திரிப்பனவாக அமைந்துள்ளன. 1989 அம் ஆண்டு வெளியான நாவல்கள் பெரும்பாலும் மகளிரை மையமாக வைத்துப் படைக்கப் பட்டிருக்கின்ற குடும்ப நாவல்களாக இருக்கின்றன. எனவே இவ்வாய்வு மகளிருக்கு ஏற்படுகின்ற சிக்கல்களையும் அதற்கு நாவலாசிரியர்கள் தரும் தீர்வுகளையும் கண்டறியும் முயற்சியாக விளங்குகின்றது.
கருதுகோள்:-
1989 ஆம் ஆண்டு நாவல்களில் பெரும்பாலானவை பெண்களின் வாழ்வுச் சிக்கல்களை மையப்படுத்திப் பேசுவனவாகவே அமைந்திருப்பதோடு. நாவலாசிரியர்கள் அச்சிக்கல்களைத் தீர்த்து வைக்கும் கருத்துமையவர்கள் என்பதையும் கருதுகோளாகக் கொண்டு இவ்வாய்வு நிகழ்த்தப்படுகின்றது.
ஆய்வு அணுகுமுறை:-
இவ்வாய்வில் பகுப்பாய்வு முறையும். சமூகவியல் அணுகுமுறையும். பின்பற்றப்படுவதுடன் சிக்கல்களுக்குள்ளாகும் மகளிரின் மனநிலையைக் கண்டறியும் வகையில் உளவியல் அணுகுமுறையும் கையாளப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வுப் பகுப்பு:-
இவ்வாய்வேடு 1. ஆய்வு அறிமுகம் 2. குடும்ப உறவுகளால் மகளிர் சந்திக்கும் சிக்கல்கள் 3. வெளி உறவுகளால் மகளிர் சந்திக்கும் சிக்கல்கள் 4. பொருளாதாரச் சூழலால் எழும் சிக்கல்கள் 5. மகளிர் இயல்புகளால் எழும் சிக்கல்கள் 6. நாவலாசிரியர்கள் தரும் தீர்வுகள் 7. முடிவுரை
முடிவுரை:-
ஆய்வுக்கான நாவல்கள் யாவும் மகளிரை முன்னிலைப்படுத்தியும். குடும்ப உறவுகளை மையமாகக் கொண்டும் படைக்கப்பட்டுள்ள குடும்ப நாவல்கள் ஆகும். நடுத்தரக் குடும்பங்களிலுள்ள பெண்களின் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளும் அவர்கள் பணித்தளங்களில் சந்திக்கும் சிக்கல்களும் கருப்பொருளாக அமைந்துள்ளன. பெண்ணுரிமையைப் பெண்கள் போராடிப் பெற்றாலும். நடைமுறை வாழ்க்கையில் சில சிக்கல்களை அவர்கள் சந்தித்தே ஆக வேண்டிய நிலை உருவாகிறது என்பதை நாவலாசிரியர்கள் எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர்.
இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன் - என். பாரதி
நிறுவன விவரம்
நிறுவனத்தின் பெயர் ஸ்ரீ ஸத்குரு ஸங்கீத வித்யாலயம்
நகரம் மதுரை
மாவட்டம்
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 625 002
ஆய்வாளர் விவரம்
ஆய்வாளர் பெயர் என். பாரதி
நகரம் மதுரை
ஆய்வு விவரம்
தலைப்பு இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன்
பதிவு நாள் 2008
நெறியாளர் லதா வர்மா
துணை நெறியாளர் லதா வர்மா
ஆய்வு விளக்கம்
முன்னுரை:-
‘இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன்’ என்பது ஆய்வுத் தலைப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு அணுகுமுறை:-
இவ்வாய்வில் விளக்கமுறை ஆய்வு அணுகுமுறை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது
ஆய்வுப் பகுப்பு:-
இவ்வாய்வேடு முன்னுரை, முடிவுரை நீங்கலாக ஆறு இயல்களைக் கொண்டது.அவை 1. எஸ். ஆரின் வாழ்க்கை வரலாறு 2. ஆசிரியப் பெருமக்கள் 3. நல்லாசிரியர் 4. ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் 5. தேர்ந்த இசைக்கலைஞர் 6. சிறந்த வாக்கேயக்காரர். என்பனவாகும்
முடிவுரை:-
சிறந்த பண்பாளராக, மனிதநேயம் மிக்கவராக, அறிவாற்றல் மிக்கவராக, அன்புள்ளம் கொண்டவராக, நல்லாசிரியராக, தேர்ந்த இசைக்கலைஞராக, ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியாளராக வாக்கேயக்காரராகத் திகழ்ந்த எஸ். ஆரை ‘இசைமேதை’ என்று உலகம் போற்றுவது, இசையைப் போற்றுவது போல் ஆகும். இசைக்காக இசையென்றே வாழ்ந்து காட்டிய சிறந்த மனிதரின் நினைவுகள், அவருடன் பழகியவர்களுக்கும் அவரை அறிந்தவர்களுக்கும், அவர்களுடைய நெஞ்சங்களிலிருந்து என்றும் நீங்காதவை. ஆலமரம் போல் அவருடைய புகழ் எங்கும் பரந்து உறுதியுடன் நிலைத்து நிற்கும்.
1